تماس با ما

دفتر مرکزی

تلفن:  88799771 (21 98+)

فکس:  88777056 (21 98+)

ایمیل:  info@enerchimi.com

شماره صندق پستی: 1968836511

آدرس پستی: تهران، خیابان ولی عصر، خیابان یزدان پناه، پلاک 83

دفتر اداری - مالی

تلفن: 88777059-60 (21 98+)

فکس:  88796650 (21 98+)

شماره صندق پستی:1969713776

آدرس پستی:تهران، خیابان ولی عصر، خیابان ولی نژاد، پلاک 27

فهرست