فرصتهای شغلی

کار​ در انرشیمی به معنی عضویت در سازمانی با 40 سال سابقه ارائه خدمات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می باشد.

ما معتقدیم که بهبود مستمر از طریق مدیریت و توسعه مطلوب افراد ایجاد می شوند.

 با کار باهم تاثیر ماندگاری بر آینده می گذاریم.  

لطفا فرم تکمیل شده را به همراه رزومه خود به آدرس ایمیل ما ارسال نمایید:      info@enerchimi.com

فهرست