چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
ورود

شرکت مهندسی انرشیمی

  • پروژه توسعه و ارتقای پالایشگاه شازند اراک - 1394
  • پروژه توسعه و ارتقای پالایشگاه شازند اراک - 1394
  • پروژه احداث کارخانه تولید آلکیل بنزن خطی با مشارکت شرکت تکنیکاس روینداس اسپانیا – 1384
  • پروژه احداث کارخانه پلی اتیلن خطی سبک و پلی اتیلن سنگین با مشارکت شرکت تکنیپ فرانسه – 1382
  • پروژه تزریق گاز بی بی حکیمه – رگ سفید- 1375
  • پروژه گاز طبیعی کنگان - 1360