انرشیمی در یک نگاه

شرکت انرشیمی در مرداد ماه ۱۳٥۹ توسط گروهی از مدیران مجرب و ارشد صنعت نفت تاسیس گردید و تاکنون در تعداد کثیری از پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع در زمینه های طراحی مهندسی پایه، طراحی تفصیلی، مدیریت اجرا، تامین کالا، بازرسی فنی، نظارت و مدیریت طرح (MC) به مشتریان خود ارائه خدمت نموده است.

برگزاری جلسات HAZOP پروژه CTEP آزادگان جنوبی

جلسات مطالعات بررسی ایمنی و مخاطرات پروژه CTEP آزادگان جنوبی از تاریخ 17 آبان ماه 99 با حضور مجری طرح به مدت سه هفته در شرکت انرشیمی در حال برگزاری است.

شرکت های حاضر در این دوره از نشست ها شامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، نفت و گاز اروندان، پترو پارس ایران، پترو پارس لیمیتد، شرکت آفتاب ایمن پرتو (مدیریت جلسه) و شرکت انرشیمی می باشد.

زمینه های اصلی خدمات ما

زمینه های اصلی خدمات ما

Industrial water treatment
تصفیه آب صنعتی
NGL Plants
واحدهای گاز و گاز مایع (NGL)
Grass root refinery
طراحی و مهندسی پالایشگاه های جدید و بازسازی و نوسازی پالایشگاه های موجود
Lube oil and bitumen plants
صنایع قیر و روغن های روان کننده
Crude oil storage
ذخیره سازی نفت خام
Gas condensate storage
ذخیره سازی میعانات گازی
Petrochemical and chemical plants
صنایع پتروشیمی و شیمیایی
Utility Plants and Off-site Facilities
سرویس های جانبی
Oil and gas separation process
طراحی فرآیندهای جداسازی نفت و گاز با استفاده از ظروف تفکیک و یا استفاده از برج تثبیت و نمک زدایی نفت خام
Natural gas dehydration
طراحی واحدهای نم زدایی، شیرین سازی، تراكم و انتقال گاز طبيعی
Steam and power generation
تولید بخار و نیرو
Environmental control
حفظ محیط زیست
فهرست