صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

در مرکز فعالیتهای کاری ما قرار دارند

تلاش های استراتژیک ما در ارائه خدمات بر موارد زیر استوار می باشند:

  • دنبال نمودن استاندارد های عملکردی بالا در پروژه ها
  • تقویت موقعیت خود به عنوان پیشرو در بازار رقابتی منطقه

زمینه های تخصصی اصلی:

طراحی فرآیند های جداسازی نفت و گاز با استفاده از ظروف تفکیک و یا استفاده از برج تثبیت و نمک زدایی نفت خام
طراحی واحد های نم زدایی، شیرین سازی، تراکم و انتقال گاز طبیعی
طراحی و مهندسی پالایشگاه های جدید و بازسازی و نوسازی پالایشگاه های موجود
واحد های گاز و گاز مایع (NGL)
سرویس های جانبی
صنایع پتروشیمی و شیمیایی
تولید بخار و نیرو
تصفیه آب صنعتی
صنایع قیر و روغن های روان کننده
حفظ محیط زیست
ذخیره سازی نفت خام
ذخیره سازی میعانات گازی

ما ارزش افزوده را برای کارفرمایان خود ایجاد نموده و همواره تلاش در تامین رضایت فراتر از نیازها و انتظارات آنها داریم

فهرست