نصب تجهیزات واحدهای ۲۰۰ و ۴۰۰ پروژه NGL-3100

نصب تجهیزات واحدهای ۲۰۰ و ۴۰۰ پروژه NGL-3100 «واحد ۲۰۰» واحد جداسازی گازهای اسیدی ظرفیت پالایش و جداسازی ۲۵۰ MMSCFD محصول گاز غنی شیرین ۲۵۰ MMSCFD محلول آمین در گردش ۵۳۰ m3/hr از طریق این فرایند این واحد خوراک گازترش غنی از لخته گیر بالا دست با فشار بسیار بالا وارد واحد ۲۰۰ می‌شود. پس…

انرشیمی

جلسه Model Review پروژه CTEP آزادگان جنوبی

جلسه Model Review پروژه CTEP آزادگان جنوبی با حضور جناب آقای مهندس آزما مدیر محترم طرح، آقای مهندس اسکندری مدیر محترم پروژه (شرکت پتروپارس)، آقای مهندس مجاهد مدیر محترم مهندسی پروژه (شرکت پتروپارس)، شرکت محترم چگالش (MC) و شرکت مهندسی انرشیمی در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۹ برگزار گردید./

Brain storming

سومین جلسه Brain storming با حضور مدیران عامل شرکت‌های توسعه نفت و گاز آریا و شرکت مهندسی انرشیمی

پروژه مطالعات طراحی مفهومی و جانمایی واحد دومنظوره جهت تولید محصولات آروماتیک / بنزین RON95 سومین نشست خود را با موضوع خوراک طرح و با حضور مدیران عامل دو شرکت توسعه نفت و گاز آریا و شرکت مهندسی انرشیمی در تاریخ ۷ بهمن‌ماه ۹۹ در شرکت انرشیمی برگزار کردند.