سید محمد علی فاطمی

سید محمد علی فاطمی

رئیس هیات مدیره

شرکت مهندسی انرشیمی با دارا بودن سالها تجربه در اجرای موفق پروژه‌های بزرگ در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و با راهبری مدیران شناخته شده در این حوزه، اکنون توسعه پایدار خود را بر مبنای نقاط قوت گذشته خود و تامین منافع ذینفعان پروژه‌ها بنا نهاده و خود را بعنوان یکی از شرکت‌های گروه فاتح متعهد به تلاش در راستای شکوفایی صنایع مهم کشور عزیزمان ایران می‌داند.

ما تعهد به انطباق با قوانین و الزامات، حفظ کرامت سرمایه‌های انسانی و فراهم آوری فرصت‌های رشد و توسعه آنها و نیز تامین رضایت کارفرمایان را از اصول حرفه‌ای خود جهت کسب جایگاه شایسته داخلی و بین المللی در عرصه ارائه خدمات در پروژه‌های مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی قرار داده‌ایم.

ارزش‌های کلیدی ما، احترام متقابل، رعایت اصول حرفه‌ای در رفتار و صداقت، خلاقیت و نوآوری، برتری در ارائه خدمات و عملکرد سرمایه‌های انسانی است که راهنمای اجرای فعالیت‌های کاری و ارتباطات ما، به منظور ارتقای اعتبار نام انرشیمی می‌باشد.

مفتخرم که در کنار مدیران خود زمینه‌های موفقیت بیشتر شرکت مهندسی انرشیمی را فراهم آوریم.

باقر فرجی انزابی

باقر فرجی انزابی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

در زمانی که همه‌گیری ویروس COVID-19 نقطه عطفی را در تاریخ ایجاد نموده، آموخته‌ایم که چگونه می‌توانیم در کنار حمایت از منافع هم از یکدیگر مراقبت کنیم.

یکی از ارزش‌های کلیدی ما در شرکت مهندسی انرشیمی، حصول اطمینان از تامین منافع ذینفعان از جمله کارفرمایان و سرمایه های انسانی و نیز فراهم آوردن رضایت آنها از طریق ارتقای کیفیت و استانداردهای عملکردی در پروژه‌های مختلف می‌باشد. بدین جهت ما متعهد به ایجاد ارزش افزوده برای ذینفعان از طریق بهبود فرآیندهای کاری خود هستیم.

ضمن قدردانی از تلاش مسئولانه مدیران و کارکنان خود، اطمینان دارم که تحقق آرمان ها و اهداف شرکت با اهتمام به بهبود مداوم و نیز مسئولیت پذیری در اجرای اثربخش فعالیت های کاری میسر خواهد بود.

بر این باوریم که ضمن پایبندی به حفظ ارزش‌های خود زمینه توسعه پایدار در کسب و کار شرکت را مهیا نمائیم.