sfondo-petrochemical

زمینه های تخصصی اصلی:

 • طراحی فرآیند های جداسازی نفت و گاز با استفاده از ظروف تفکیک و یا استفاده از برج تثبیت و نمک زدایی نفت خام
 • طراحی واحد های نم زدایی، شیرین سازی، تراکم و انتقال گاز طبیعی
 • طراحی و مهندسی پالایشگاه های جدید و بازسازی و نوسازی پالایشگاه های موجود
 • واحد های گاز و گاز مایع (NGL)
 • سرویس های جانبی
 • صنایع پتروشیمی و شیمیایی
 • تولید بخار و نیرو
 • تصفیه آب صنعتی
 • صنایع قیر و روغن های روان کننده
 • حفظ محیط زیست
 • ذخیره سازی نفت خام
 • ذخیره سازی میعانات گازی

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در مرکز فعالیتهای کاری ما قرار دارند

تلاش های استراتژیک ما در ارائه خدمات بر موارد زیر استوار می باشند:

 • دنبال نمودن استاندارد های عملکردی بالا در پروژه ها

 • تقویت موقعیت خود به عنوان پیشرو در بازار رقابتی منطقه

ما ارزش افزوده را برای کارفرمایان خود ایجاد نموده و همواره تلاش در تامین رضایت فراتر از نیازها و انتظارات آنها داریم