Service
 • مطالعات مفهومی

 • مهندسی پایه

 • مهندسی پایه پیشرفته (FEED)

 • مهندسی تفصیلی

 • عملیات تجهیز کارگاه

 • عملیات اجراء و نصب

 • عملیات پیش راه اندازی

 • عملیات راه اندازی

 • عملیات بهره برداری

 • همیاری فنی

 • نظارت کارگاهی

 • نظارت عالیه

 • مدیریت طرح (MC)