پروژه های جاری

 • سال:

  ۱۴۰۱

 • کارفرما:

  پالایشگاه نفت بندر عباس

 • دامنه کار:

  مهندسی پایه، مهندسی تفصیلی، مهندسی خرید، خرید و ساخت

 • سال:

  ۱۴۰۱

 • کارفرما:

  شرکت پتروشیمی شازند

 • دامنه کار:

  طراحی، خرید، نصب و راه اندازی   (EPCC)

 • سال:

  ۱۴۰۱

 • کارفرما:

  شرکت توسعه صنایع  پتروشیمی کوروش

 • دامنه کار:

  طراحی، خرید، نصب و راه اندازی (EPCC)

 • سال:

  ۱۴۰۱

 • کارفرما:

  شرکت پالایش نفت تهران

 • دامنه کار:

  خدمات مشاوره مطالعات مفهومی، امکان سنجی فنی و اقتصادی (FS)

 • سال:

  ۱۳۹۹

 • کارفرما:

  شرکت فاتح کیمیا

 • دامنه کار:

  صحه گذاری مدارک طراحی پایه، مهندسی تفصیلی، خدمات مهندسی خرید

 • سال:

  ۱۳۹۹

 • کارفرما:

  شرکت پارس توسعه فاتح (PTF)

 • دامنه کار:

  صحه گذاری مدارک طراحی پایه، مهندسی تفصیلی، خدمات مهندسی خرید

 • سال:

  ۱۳۹۹

 • کارفرما اصلی:

  شرکت ملی نفت مناطق مرکزی ایران

 • کارفرما:

  شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)

 • دامنه کار:

  صحه گذاری مدارک پایه، مهندسی تفصیلی، مهندسی خرید، تامین کالا، عملیات اجرایی و راه اندازی

 • سال:

  ۱۳۹۹

 • کارفرما:

  شرکت توسعه مکران انرژی مفید

 • دامنه کار:

  خرید لایسنس، تهیه مدارک طراحی پایه، طراحی تفصیلی، مهندسی کارگاهی و خدمات مهندسی خرید

 • سال:

  ۱۳۹۹

 • کارفرمای اصلی:

  شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

 • کارفرما:

  شرکت نفت و گاز پرشیا و شرکت ابنیه فنی تهران

 • دامنه کار:

  خدمات صحه گذاری مهندسی مقدماتی، مهندسی تفصیلی و مهندس خرید

 • سال:

  ۱۳۹۹

 • کارفرما:

  شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی

 • دامنه کار:

  مهندسی، تامین کالا، اجرا و راه اندازی

 • سال:

  ۱۳۹۹

 • کارفرما:

  شرکت مهندسان مشاور سازه

 • دامنه کار:

  مهندسی، تامین کالا، اجرا و راه اندازی

 • سال:

  ۱۳۹۸

 • کارفرما:

  شرکت پتروپارس ایران

 • دامنه کار:

  خدمات صحه گذاری مهندسی مقدماتی، مهندسی تفصیلی و مهندسی خرید

 • سال:

  ۱۳۹۸

 • کارفرما:

  شرکت پتروشیمی بوشهر

 • دامنه کار:

  مهندسی، تامین کالا، اجرا و راه اندازی

 • سال:

  ۱۳۹۸

 • کارفرما:

  شرکت توسعه پتروشیمی کنگان

 • دامنه کار:

  مهندسی، تامین کالا، اجرا و راه اندازی

 • سال:

  ۱۳۹۸

 • کارفرما:

  شرکت سلمان فارسی

 • دامنه کار:

  مهندسی و طراحی، مهندسی خرید

 • سال:

  ۱۳۹۸

 • کارفرما:

  شرکت قند شهدای دزفول

 • دامنه کار:

  مدیریت پیمان

 • سال:

  ۱۳۹۸

 • کارفرما:

  شرکت مهندسی و توسعه نفت

 • دامنه کار:

  صحه گذاری مهندسی پایه، مهندسی تفصیلی، خدمات مهندسی خرید

 • سال:

  ۱۳۹۷

 • کارفرما:

  شرکت پتروشیمی دهلران

 • دامنه کار:

  طراحی مقدماتی و تفصیلی، مهندسی خرید

 • سال:

  ۱۳۹۷

 • کارفرما:

  شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

 • دامنه کار:

  مهندسی، تامین کالا

 • سال:

  ۱۳۹۵

 • کارفرما:

  شرکت فرادست انرژی فلات (یادآوران)

 • دامنه کار:

  مهندسی، تامین کالا، اجرا و راه اندازی