employment-and-recruitment

لطفا “فرم پرسشنامه استخدام” را به همراه رزومه خود مطابق با “راهنمای تکمیل پرسشنامه استخدام” به آدرس ایمیل hrms@enerchimi.com ارسال نمائید.

 • مهارت های مورد نیاز:

  اصول و فنون مذاکرات در تجارت، اصول و فنون مکاتبات بازرگانی، آشنایی با ثبت سفارش، آشنایی با LC، توانایی کار با مجموعه نرم افزاری MS-Office

 • تجربه مرتبط:

  ۷ تا ۱۰ سال

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناسی / کارشناسی ارشد

 • تعداد:

  ۲ نفر

 • جنسیت:

  زن / مرد

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • کد شغل:

  PT-LE

 • مهارت های مورد نیاز:

  تجربه کافی در هماهنگی و هدایت فعالیت‌های بخش فرایند تجربه کافی در ارتباط و هماهنگی با بخش‌های  مهندسی و پروژه

 • تجربه مرتبط:

  ۱۵ سال

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناس / کارشناس ارشد

 • تعداد:

  ۲ نفر

 • جنسیت:

  زن / مرد

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • کد شغل:

  PT-EX

 • مهارت های مورد نیاز:

  آشنایی کافی برای تهیه مدارک و نقشه‌های فرایندی آشنایی کافی در محاسبات فرایندی

 • تجربه مرتبط:

  ۳ تا ۷ سال

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناس / کارشناس ارشد

 • تعداد:

  ۱۴ نفر

 • جنسیت:

  زن / مرد

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • کد شغل:

  IN

 • مهارت های مورد نیاز:

  مهارت کافی و تسلط بر تولید مدارک ابزار دقیق و سیستم کنترل ، بررسی پیشنهادات فنی و مدارک سازندگان ابزار دقیق در پروژه‌های نفت و گاز

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۵ سال (در پروژه‌های نفت و گاز)

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناس / کارشناس ارشد

 • تعداد:

  ۱ نفر

 • جنسیت:

  زن / مرد

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • مهارت های مورد نیاز:

  تسلط بر فعالیت‌های مربوط به سایت و کارگاه تولید کنندگان در پروژه‌های EPC، توانایی کار با نرم افزارهای Outlook, Office, Key to steel، دارای گواهی دوره‌های تخصصی بازرسی جوش، بازرسی رنگ و NDT

 • تجربه مرتبط:

  ۸ سال

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناس / کارشناس ارشد مهندسی مواد یا مکانیک

 • تعداد:

  ۳ نفر

 • جنسیت:

  زن / مرد

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • مهارت های مورد نیاز:

  مسلط به فرآیندهای بازرسی و تست پروژه‌های نفت و گاز در مرحله Construction of site، دارای گواهی دوره‌های تخصصی بازرسی جوش و NDT

 • تجربه مرتبط:

  ۱۵ سال

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناس / کارشناس ارشد

 • تعداد:

  ۱ نفر

 • جنسیت:

  مرد

 • موقعیت جغرافیایی:

  سایت دهلران

 • مهارت های مورد نیاز:

  آشنایی کلی با مدارک مختلف بخش‌های مهندسی

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۷ سال

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناس / کارشناس ارشد مکانیک فرایند

 • تعداد:

  ۱ نفر

 • جنسیت:

  زن / مرد

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • مهارت های مورد نیاز:

  تسلط به مهارت‌های برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه‌های EPC، توانایی کار با نرم افزارهای MSP, Primavera

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۱۰ سال

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناس / کارشناس ارشد صنایع

 • تعداد:

  ۱ نفر

 • جنسیت:

  زن / مرد

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • مهارت های مورد نیاز:

  تسلط به مدل‌های قراردادی متعارف و نمونه‌های همسان سازمان برنامه و وزارت نفت، آشنایی با بخشنامه‌های پرکاربرد سازمان برنامه و وزارت نفت (بخصوص بخشنامه‌های تعدیل، نرخ جبرانی، حق الزحمه نظارت، قانون مناقصات و آیین نامه‌های مرتبط)، آشنایی با فهارس و آنالیز بهای سازمان برنامه و وزارت نفت، آشنایی با نرم افزار‌های تهیه و رسیدگی به صورت وضعیت، تسلط به نرم افزار های Microsoft Office، زبان انگلیسی

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۵ سال (در واحد امور قرارداد ها یا دفاتر فنی شرکتهای مشاور/پیمانکار در پروژه های عمرانی/نفتی)

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناسی مهندسی / حقوق

 • تعداد:

  ۱ نفر

 • جنسیت:

  زن / مرد

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • کد شغل:

  PI-EX

 • مهارت های مورد نیاز:

  مهارت کافی در طراحی پایپینگ در پروژه‌های نفت و گاز، مسلط به تمامی ماژول‌های نرم افزار PDMS

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۳ سال (در پروژه‌های نفت و گاز)

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناس / کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

 • تعداد:

  ۹ نفر

 • جنسیت:

  زن / مرد

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • کد شغل:

  AS-EX

 • مهارت های مورد نیاز:

  مهارت کافی در تحلیل تنش کلیه خطوط پایپینگ در پروژه‌های نفت و گاز، مسلط به نرم افزار CAESAR II

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۳ سال (در پروژه‌های نفت و گاز)

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناس / کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

 • تعداد:

  ۳ نفر

 • جنسیت:

  زن / مرد

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • کد شغل:

  EF-EX

 • مهارت های مورد نیاز:

  مسلط به طراحی و مهندسی مخازن تحت فشار، مبدلهای حرارتی و مخازن ذخیره بر اساس کدها و استانداردهای بین المللی و نرم افزارهای مرتبط PV-Elite, HTRI, Nozzle Pro و …

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۵ سال (در پروژه‌های نفت و گاز)

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناس / کارشناس ارشد مهندسی مکانیک یا فرایند

 • تعداد:

  ۹ نفر

 • جنسیت:

  زن / مرد

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • کد شغل:

  RE-EX

 • مهارت های مورد نیاز:

  آشنایی با تجهیزات دوار و پکیجی در صنعت نفت و گاز و استانداردهای مربوطه، تجربه کافی در پروژه‌های طراحی و مهندسی، سابقه کار در شرکت‌های مهندسی مشاور فعال در صنعت نفت و گاز، آشنایی کافی با زبان انگلیسی

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۵ سال (در پروژه‌های نفت و گاز)

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناس / کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

 • تعداد:

  ۸ نفر

 • جنسیت:

  زن / مرد

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • کد شغل:

  EL-EX

 • مهارت های مورد نیاز:

  تسلط بر تولید مدارک برق، بررسی پیشنهادات فنی و مدارک سازندگان برق

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۳ سال (در پروژه‌های نفت و گاز)

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناس / کارشناس ارشد مهندسی برق قدرت

 • تعداد:

  ۷ نفر

 • جنسیت:

  زن / مرد

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • کد شغل:

  SA-EX

 • مهارت های مورد نیاز:

  تسلط به طراحی و مسلط به استاندارد‌ها و نرم افزارهای مرتبط در صنعت نفت و گاز

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۵ سال (در پروژه‌های نفت و گاز)

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناس / کارشناس ارشد مهندسی شیمی

 • تعداد:

  ۴ نفر

 • جنسیت:

  زن / مرد

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • کد شغل:

  MA-EX

 • مهارت های مورد نیاز:

  آشنا به مباحث انتخاب و طراحی متریال و روشهای کنترل خوردگی در بخش‌های مختلف مهندسی (تجهیزات و لوله کشی)

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۵ سال (در پروژه‌های نفت و گاز)

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناس / کارشناس ارشد مهندسی مواد

 • تعداد:

  ۳ نفر

 • جنسیت:

  زن / مرد

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • کد شغل:

  CV-EX

 • مهارت های مورد نیاز:

  مسلط به طراحی سیویل در صنعت نفت و گاز آشنا به استانداردها و نرم افزارهای مرتبط

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۷ سال (در پروژه‌های نفت و گاز)

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناس / کارشناس ارشد مهندسی عمران

 • تعداد:

  ۳ نفر

 • جنسیت:

  زن / مرد

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • کد شغل:

  ST-EX

 • مهارت های مورد نیاز:

  آشنا به استانداردها و آیین نامه‌های صنعت نفت و گاز، اشراف کامل به اصول طراحی سازه‌های فلزی و بتنی، فونداسیون تجهیزات ثابت و دوار و ساختمان‌های  ضد انفجار

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۷ سال (در پروژه‌های نفت و گاز)

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناس / کارشناس ارشد مهندسی عمران

 • تعداد:

  ۴ نفر

 • جنسیت:

  زن / مرد

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • کد شغل:

  AR-EX

 • مهارت های مورد نیاز:

  مسلط به طراحی معماری در صنعت نفت و گاز

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۷ سال (در پروژه‌های نفت و گاز)

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناس / کارشناس ارشد معماری

 • تعداد:

  ۱ نفر

 • جنسیت:

  زن / مرد

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • کد شغل:

  HV-EX

 • مهارت های مورد نیاز:

  تسلط بر طراحی و تولید مدارک HVAC و Plumbing، بررسی پیشنهادات فنی و مدارک سازندگان

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۳ سال (در پروژه‌های نفت و گاز)

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناس / کارشناس ارشد مهندسی مکانیک تاسیسات

 • تعداد:

  ۲ نفر

 • جنسیت:

  زن / مرد

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

سوالات متداول

سوالات متدوال در خصوص ارسال رزومه و درخواست کار

از چه طریق می توانم برای انرشیمی رزومه بفرستم؟

شما می توانید با مراجعه به صفحه شرکت در لینکدین و یا صفحه “فرصت های شغلی” در وب سایت انرشیمی از آخرین فرصت های شغلی موجود برای همکاری مطلع شده و مطابق “راهنمای تکمیل پرسشنامه استخدام” درخواست همکاری خود را به واحد منابع انسانی این شرکت ارسال نمایید.

در صورتی که شغل مورد نظر من در فرصت های شغلی موجود نبود می توانم رزومه خود را برای شرکت ارسال نمایم؟

بله، در صورت تمایل می توانید رزومه خود را مطابق “راهنمای تکمیل پرسشنامه استخدام” برای واحد منابع انسانی شرکت انرشیمی ارسال نمایید. رزومه ها در بانک اطلاعات رزومه شرکت نگهداری شده و در صورت نیاز با شما تماس گرفته خواهد شد.