امضای قرارداد ((پروژه استحصال بنزن شرکت پتروشیمی شازند))

امضای قرارداد ((پروژه استحصال بنزن شرکت پتروشیمی شازند)) به گزارش روابط‎ عمومی شرکت انرشیمی، روز دوشنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۱، قرارداد استحصال بنزن شرکت پتروشیمی شازند با مشارکت شرکت های انرشیمی و استیم به امضا رسید. کارفرما: شرکت پتروشیمی شازند دامنه کار: طراحی، خرید، نصب و راه اندازی   (EPCC)