Brain storming

سومین جلسه Brain storming با حضور مدیران عامل شرکت‌های توسعه نفت و گاز آریا و شرکت مهندسی انرشیمی

پروژه مطالعات طراحی مفهومی و جانمایی واحد دومنظوره جهت تولید محصولات آروماتیک / بنزین RON95 سومین نشست خود را با موضوع خوراک طرح و با حضور مدیران عامل دو شرکت توسعه نفت و گاز آریا و شرکت مهندسی انرشیمی در تاریخ ۷ بهمن‌ماه ۹۹ در شرکت انرشیمی برگزار کردند.