امضای قرارداد ((احداث واحد های فرایندی طرح ارتقاء کیفیت محصولات سنگین پالایشگاه نفت بندر عباس))

امضای قرارداد ((احداث واحد های فرایندی طرح ارتقاء کیفیت محصولات سنگین پالایشگاه نفت بندر عباس)) روز یکشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱، قرارداد احداث واحد های فرایندی طرح ارتقاء کیفیت محصولات سنگین پالایشگاه نفت بندر عباس با مشارکت شرکت های انرشیمی، جندی شاپور، ناردیس طرح های انرژی و راژان پترو فرایند به امضاء رسید. این قرارداد…