انرشیمی

جلسه Model Review پروژه CTEP آزادگان جنوبی

جلسه Model Review پروژه CTEP آزادگان جنوبی با حضور جناب آقای مهندس آزما مدیر محترم طرح، آقای مهندس اسکندری مدیر محترم پروژه (شرکت پتروپارس)، آقای مهندس مجاهد مدیر محترم مهندسی پروژه (شرکت پتروپارس)، شرکت محترم چگالش (MC) و شرکت مهندسی انرشیمی در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۹ برگزار گردید./